Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for desember 2009

Årets siste dag er alltid litt vemodig. Jeg tenker på alt jeg ikke fikk utrettet hjemme og på jobb, venner jeg tok for sjelden kontakt med.

Men vi må heller ikke glemme å tenke på alt vi fikk til i året som gikk. Huske de små seirene.

Vi klarer ikke alt. Og det er greit.

Og så har vi altså muligheten igjen. Med blanke ark og fargesitfter tel. For det er mye lettere å se fremover. 

Med helse, pågangsmot og litt flaks blir 2010 et bra år. Enten det skal uttales slik eller slik.

Et riktig godt nytt år!
Og takk for det gamle!

Read Full Post »

For det er vel det de mener Sp og SV? Hør retorikken hver gang de rødgrønne snakker om skatt:  Rikingene skal tas, sier de uten blygsel. Hvorfor skal vi ikke like så godt la de slemme rikingene bli hung, drawn and quartered?

Men nå er det jo ikke bare de med aller høyest inntekt som skal tas: SVs finanspolitiske talsmann Lars Egeland sier til VG – Det nytter ikke bare å ta de aller rikeste, for det er ikke nok av dem.

Å, nå. Hva gjør vi med det? Stimulerer næringslivet til økt vekst, slik at flere får gode lønnsinntekter og trygge arbeidsplasser? Nei. Da må vi (les: Den snille Staten) ta dem som ikke er så rike, de som kanskje har bittelitte granne mer enn gjennomsnittet. En halv million i lønnsinntekt, kanskje – det høres jo i grunnen skrekkelig mye ut. Særlig velfortjent er det vel heller ikke? Korsfest, korsfest.

Sps nestleder, Trygve Magnus Slagsvold Vedum har derfor rykket ut og sagt at de som tjener over 500.000 kroner bør betale mer skatt.

Men SV og Sp ser ut til å ha glemt at dette er et ganske alminnelig lønnsnivå i dag.

I tillegg ser det ut til at man skal føle skam for slike svimlende, umoralske inntekter. 

SVs Lars Egeland sier – Folk kommer til meg og sier at de har fått bedre inntekt det siste året, og lurer derfor på hvorfor de ikke må betale mer skatt, og legger til:
– Alt tyder på at vi blir et mer lykkelig folk med mer rettferdighet.

Personlig har jeg ikke observert noe fakkeltog med rop om høyere skatter. Men så har vi jo også sett hva rødgrønt regime fører til her i Trondheim: Manglende økonomistyring, 200 % økning av eiendomsskatten, og når kuttene kommer, må skoleelever og kommunens svakeste betale prisen. 

Sosialister (og her inkluderer jeg Sp) har ikke forstått at kaken må gjøres større, slik at flere kan nyte godt av den. Problemet er ikke at noen er rike, men at mange er fattige. Og det er selvsagt her vi må gjøre en innsats.

Rettferdighet for hvem, sa du?

Read Full Post »

Nok en gang viser en undersøkelse at etterforskning av seksuelle overgrep ikke blir prioritert av politiet. Etterforskningen kommer sent i gang, avhør av sentrale vitner uteblir og bevisene «dør». Fornærmede gir opp og orker ikke stille opp i retten. I den grad saken kommer dit, da. For politiets slette saksbehandling, fører selvsagt til at mange saker henlegges.

Men la meg bare ha sagt det: Mange saker skal henlegges. Der det ikke kan bevises ut over enhver rimelig, fornuftig tvil at siktede er skyldig, skal saken henlegges. Beviskravet skal være det samme i denne typer saker, som i andre straffesaker. Og etterforskningen skal avdekke både det som taler til gunst og til ugunst for den mistenkte.

Men kvaliteten på etterforskningen skal være høy. En sak som må henlegges på grunn av mangelfull etterforskning, er like ille for en som har vært mistenkt som for fornærmede. Han, for det er oftest en han, må kanskje leve med stempelet som mistenkt resten av livet.

De årene jeg jobbet i politiet, hadde vi akkurat den samme diskusjonen som i dag. Jeg husker flere tilfeller hvor anmeldelser ble liggende lenge uten at noen grep fatt i etterforskningen. I ett tilfelle ble saken liggende ett år i påvente av at polititjenestekvinnen, som saken var registert på, skulle komme tilbake fra fødselspermisjon. – Det er hu som e best på slike saka…, var unnskyldningen. Men mange polititjenestemenn og -kvinner gjør også en fantastisk innsats på dette saksfeltet. Politihøgskolen har også over flere år satset på spesiell kursing av etterforskere på denne typen saker.

Så kan man jo si at at når politiet ikke får nok ressurser, sender de færre på kurs. Men jeg tror ikke problemet ligger der. Den siste undersøkelsen sier nettopp at etterforskning av seksulle overgrep har lav status i politiet. Så noe må altså gjøres med holdningene i etaten. Og det er tydeligvis ikke gjort i en håndvending. Men AT det stadig må være tema internt hos politi og påtalemyndighet, er åpenbart.

Politimestre og høyere påtalemyndighet på ha tett oppfølgning av sakene, og problematikken må være tema i etaten kontinuerlig – ikke bare hver gang en ny undersøkelse avdekker dårlig kultur.

For dette er et samfunnsproblem. I tillegg til å være en stor påkjenning for alle involverte, kan det bidra til å svekke tilliten til politi og rettsvesen. Og det kan ingen av oss leve med.

Read Full Post »

Hvert år før jul snakker vi om det – alle de barna som gruer seg til jul.

Jula er ikke bare en vakker høytid med familiekos, ribbe og Tre nøtter til Askepott. Jula er også høytid for familievold, alkoholmisbruk, ensomhet og selvmord.

Noen frivillige organisasjoner har fokus på hvit jul i en annen betydning enn det vi vanligvis forbinder begrepet med. En hvit jul er en jul der foreldre ikke drikker seg fulle i barnas nærvær; der barn kan sove i trygg forvissning om at det ikke blir bråk og krangling om natta og at de ikke våkner opp til sløve foreldre i bakrus.

Jeg sitter i styret for stiftelsen Wayback. Vi jobber for å gjøre livet etter soning lettere for tidligere innsatte og deres familier. Et av de tiltakene vi jobber med akkurat nå, er å arrangere en juletrefest i samarbeid med IOGT. Juletrefesten skal være gratis for alle barn og foreldre som har lyst til å feire etterjulen i trygge omgivelser.

Jeg ble intervjuet av Adresseavisen om dette arrangementet. To dager etterpå ble jeg intervjuet om hvor jeg mente det nye polet på Byåsen burde ligge.

Jeg må med hånden på hjertet si at jeg gleder meg til vi igjen får et vinmonopol i mitt nærmiljø. Det gjør det lettere for meg og mange andre byåsinger å handle, og jeg er glad i rødvin.

Men det gikk et lite stikk i meg, og jeg spurte meg selv – sender jeg ut doble signaler nå?

Jeg kom til at det må være greit å si at man ikke er totalt avholdende, selv om man mener at barn skal vokse opp uten å være redd foreldres rusmisbruk. Og jeg innrømmer at jeg selv tar både ett og to glass vin når barna er oppe. Jeg tror faktisk det er sunt at barn ser at voksne kan nyte alkohol uten å bli fulle, kranglete eller voldelige.

Men jeg vet at mange er uenige med meg.

Uansett håper jeg at flest mulig foreldre gjør sitt aller beste for at barna skal få en trygg, hvit jul.

Read Full Post »

Så har vi igjen vært vitne til et selvmordsangrep som tok livet av flere sivile i Afghanistan. Rett ved den norske ambassaden.

-Vi må trekke oss ut, sier SV. Det er farlig i Afghanistan.

Ja, det er det. Norge deltar i krig. Krig er gørr og blod og jævelskap.

Mannen min har vært i Afghanistan. Og han skal ut igjen. I leiren han har vært i henger flagget på halv stang nesten hver dag. Man skiller ikke om det er en tysk, canadisk eller dansk solidat som er drept. Eller norsk. For min mann og alle andre er det like alvorlig.

Vi kan godt diskutere hvorvidt Norge bør trekke våre styrker ut av Afghanistan. Men den diskusjonen må ikke komme hver gang vi blir minnet om at den krigen vi deltar i også kan ta norske liv.

Vi er jo så glade i å spille rollen som fredsmeglere her i Norge. Men har vi tatt innover oss at vi deltar i krig?

Svært få snakker om krig. Dessverre har ulike regjeringer latt være å kalle en spade for en spade – fredsbevarende operasjoner, norsk innsats, humanitær hjelp. Vi snakker om bygging av brønner og om jenter som får gå på skole takket være norsk innsats.

Men norske soldater har også drept på oppdrag fra Storting og regjering.

Jeg har vært redd og dempet nyhetssendingene så døtrene mine ikke skulle høre om uro i Afghanistan når faren deres har vært der nede. Jeg vet hvordan det er når han er på oppdrag og ikke kan fortelle hvor han skal. Jeg vet også hvordan det er når han kommer hjem og viser bilder av afghanere han er blitt kjent med, forteller om deres stolthet og humor. Og hvor takknemlige de er for at han og andre norske soldater er kommet tilbake.

Vi kunne vært andre steder i verden. Vi kunne vært hjemme. Men vi har valgt å gjøre en innsats i Afghanistan. Det forplikter.

Read Full Post »

Og her en liten oppfølgning av forrige innlegg:

I dagens Adressa bedyrer Miljøpartiets Harald Nissen og varaordfører Knut Fagerbakke (SV) at det slettes ikke var deres påfunn å selge Adrianstua. Det var alle de andre som insisterte, faktisk. I det hele tatt er alt som er dumt med det rødgrønne budsjettet de andres feil.

Da jeg var liten hadde jeg en imaginær venninne som var snill (Annelise), og en som var slem (Slem-Inga).

Jeg tror det er Slem-Inga som står bak.

Read Full Post »

Odd Nerdrum sa en gang at Norge er en skinasjon, ikke en kulturnasjon.

Jeg vet ikke om det er riktig, selv om jeg særlig søndagskveldene, etter å ha lidd meg gjennom de langdryge sportssendingene, er tilbøyelig til å være enig med Nerdrum. (Men egentlig tror jeg teppebombingen av sportssendinger, skyldes et hemmelig mannssyndikat som har kuppet NRKs programkomité. Vi damer vil nemlig helst ha engelske evt franske filmer, som er gode, men ikke klissete; krim og diskusjonsprogram. Og mens jeg er inne på mine personlige ønsker: Hvor ble det av Ønskediktet i radioen? Og hvorfor heter det beste radioprogrammet Herreavdelingen?). 

Vel, tilbake til dette med kulturnasjon. Vi bruker i alle fall en god del offentlige midler på kultur. Det synes jeg er bra.

Og nå skal jeg være alvorlig. Mange kunstarter og kunsneriske uttrykk ville ikke klart seg uten offentlig støtte. Ofte finner vi de mest vellykkede prosjektene der private sponsorer og det offentlige yter hver sin skjerv. Trondheims flaggskip: Trondheimsolistene, med sin fantastiske suksess blant annet i Storbritannia og Tyskland, er et eksempel på det.

Men kulturpolitikk er mer enn villighet til å åpne pengepungen til verdige trengende. Det handler også om genuin forståelse for kulturens eksistensberettigelse og pietet for dens behov for å leve sitt eget liv utenfor offentlige rammer og reguleringer.

I Trondheim vedtok nylig det rødgrønne flertallet bestående av Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet de grønne at kommunens forfatterbolig, Adrianstua, skulle selges. Salgsgevinsten er allerede regnet inn i budsjettet.

Adrianstua ligger ved ved idylliske Ringvebukta i Trondheim, og var hjemmet til Trondheims-forfatteren Kristian Kristiansen (1909–80). Huset er oppkalt etter Kristiansens mest kjente romanfigur, Adrian Posepilt fra trilogien Adrian Posepilt, Vårherres blindebukk og I den sorte gryte, som kom ut på begynnelsen av 50-tallet. Det er kommunen som eier huset i dag, men det disponeres av Trøndersk Forfattarlag og leies ut til lokale forfattere for femårs-perioder.

Norges tredje største by med sine 170 000 innbyggere, er altså så heldig å ha en forfatterbolig liggende i strandkanten ved Trondheimsfjorden. Ser kommunens rødgrønne flertall ikke verdien UTOVER det økonomiske med å forvalte dette?

Jeg er så gammel at jeg husker radiohørespillet om Adrian Posepilt. Jeg ble som trukket inn i historien som utspant seg på Kalvskinnet. Hvem kunne faren til fattige Adrian være? Bøkene som ikke bare fortalte en spennende historie om mennesker og konsekvensene av deres valg, men også om Trondheim bys historie og sosiale forhold på tidlig 1700-tall.

Jeg lurer på hva Kristian Kristensen ville ha tenkt, hvis han visste at det politiske flertallet i Trondheim kommune skulle selge hjemmet hans? Kanskje hadde han sagt seg enig med maleren Nerdrum.

Read Full Post »

Older Posts »