Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for august 2010

Det er ledelsen sin det! For det er nemlig ingen skam å snu. I dag gikk Jan Tore Sanner ut i Nettavisen og sa at det nok ikke var flertall for Datalgringsdirektivet.

Arbeiderpartiet kommer oss ikke tilstrekkelig i møte

sier Høyres nestleder, som dessuten sier at denne utviklingen også avspeiler stemningen i partiet.

Ja, det skal jeg hilse og si. Når alle de store lokallagene i Høyre: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i tillegg til store fylkeslag sier klart Nei, kan partiledelsen ikke la være å ta hensyn til det.

Og dette er lurt av Høyres ledelse. Man kan få en retrett uten å tape ansikt.

Det er åpenbart at Datalagringsdirektivet kom litt for brått på både sentrale krefter i Ap og Høyre. Man trodde det var en EU-sak. Men EU-aspektet var overdrevet og langt fra det mest sentrale for grasrota.

Opprøret har så langt ikke kommet til syne i Ap. Men det ulmer. Og mange Ap-folk vil nok puste lettet ut om Datalagringsdirektivet med sitt omfattende registrerings- og lagringsregime ikke blir vedtatt.

Høyre-ledelsen kan på sin side skylde på Ap, vise at de lytter til sitt eget parti og samtidig ha en åpning for at EU hoster opp noe mer spiselig, eller at vi gjennom nasjonal lovgivning kan sikre en viss minimumslagring av enkelte trafikkdata.

Jeg trekker ikke pusten lettet ut ennå. Men champagnen er satt i kjøleskapet.

Read Full Post »

Utkastet til Trondheim Høyres høringsuttalelse i Datalagringsdirektiv-saken er levert. Trondheim Høyres styre skal behandle saken den 19. august etter forutgående åpent debattmøte hvor Oslo Høyres Heidi Nordby Lunde skal holde innlegg for nei-siden, mens politiinspektør Jarle Wikdal, vil argumentere for ja til å innføre regelverket. Jeg tror det blir en spennende debatt.

Trondheim Høyres uttalelse har følgende innhold:      

 1. Bakgrunn
 2. Kriminalitetsbekjempelse – Særlig om politiets utfordringer
 3. Økonomiske konsekvenser
 4. Sikkerhet – Fare for lekkasjer
 5. Hvilken beskyttelse gir direktivet – Muligheter for omgåelse
 6. Retten til privatliv
 7. Hva er Chilling-effekten?
 8. Kildevernet – Hvem er det til for?
 9. Er vi villige til å gi avkall på grunnleggende rettsstatsprinsipper?
 10. Norges forhold til EU/EØS
 11. EUs egne erfaringer
 12. Høyre – et konservativt parti med liberale verdier
 13. Avslutning

Her er et lite utdrag av forslaget:

Om kriminalitetsbekjempelse:

Høringsuttalelsen tar blant annet et oppgjør med Politiforbundets påstand om at direktivet ikke medfører noen krenking av personvernet:

Trondheim Høyre deler ikke denne oppfatningen, og ønsker med vår høringsuttalelse å gi en mer edruelig tilnærming til problemstillingene enn det den til dels polariserte debatten har hatt.”

Selv om forslaget til høringsuttalelse er kritisk til direktivet,  innser man at det kan være behov for en viss sikring av trafikkdata og foreslår at det kan løses ved en tilpasning av norsk nasjonal lovgivning.

Om kostnadsspørsmålet:

«Trondheim Høyre finner det vanskelig å ta stilling til kostnadsspørsmålet ved en innføring av Datalagringsdirektivet. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at vi snakker om beløp som er på samme størrelse som det mange kommuner har totalt. Vi mener derfor det er betimelig å spørre om vi ikke kunne få en bedre bekjempelse av kriminalitet ved å tilføre politi- og påtalemyndighet tilsvarende økte ressurser.

Datatilsynet stiller også dette spørsmålet i sin høringsuttalelse hvor de sier:

En lagringsplikt antas å koste samlet flere hundre millioner kroner. Vil dette være riktig ressursbruk, sett opp mot flere politifolk, mere effektive kommunikasjonsløsninger innen politiet, eller forebyggende arbeid og dialog med aktuelle miljøer? «

Om personvernet:

Den viktigste grunnen til Trondheim Høyres styre anbefales å si nei til Datalagringsdirektivet er knyttet til konsekvensene for personvernet:

» Trondheim Høyre mener at vi i denne saken står overfor et viktig verdivalg. Debatten om hvorvidt direktivet skal implementeres i norsk lov, må ikke snevres inn til et spørsmål om valg av «verktøy» i arbeidet med kriminalitetsbekjempelse. Høyre er et parti med et konservativt samfunnsyn bygget på liberale verdier. Vern av individets grunnleggende friheter og retten til privat sfære har alltid vært en fanesak for vårt parti. Verdispørmål knyttet til personvern skal derfor ikke reduseres til et spørsmål om valg av tekniske løsninger i straffeprosessen.»    

Verdivalg:

«En innføring av Datalagringsdirektivet vil medføre en historisk masselagring av tildels personsensitive opplysninger. Direktivets storstilte statspålagte registrerings- og lagringsregime innebærer i tillegg det Oslo statsadvokatembeter beskriver som et paradigmeskifte innen norsk straffeprosess.»       

«Trondheim Høyre advarer mot en slik samfunnsutvikling.»

«Trondheim Høyre råder Høyres stortingsgruppe til å reservere seg mot å innføre Datalagringsdirektivet.»

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hvis jeg skal spå, tror jeg styret kommer til å si Nei til Datalagringsdirektivet.

     

Read Full Post »

For meg er det først og fremst Oddannesand og lange bilturer til tante Gro og tante Frøydis i sør. Riktignok fikk vi hytte i Kragerø og tilbragte langt flere somre der. Men det jeg forbinder med barndommens somre, er teltliv, duften av prestegårdsroser og reiseradioen. 

Følelsen av å være den eneste våkne i det orange teltet om morgenen. Små hellige øyeblikk. Faren min som barberer seg. Musikk – Summer Wind med Frank Sinatra, Per Asplin som synger om barna som byttet spade og spann. Mor og far som ler av sketsjer ingen ler av i dag.

I dag er det nesten ingen som camper i telt. Utenom på fjellet da. Mine barn snakker om å sette av til til å shoppe når vi er på ferie. Det var ikke noe ord da jeg var barn. Vi handlet. Og da var det melk, kneipbrød og middag. Ellers kjøpte vi ting. Shopping var et ord vi lærte i 4. når vi begynte med engelsk.

Jeg hører jo selv at jeg høres snusfornuftig, sentimental og gammelmodig ut. Det kan jo ha en sammenheng med at det er nettopp det jeg er. Akkurat nå. 

I sted danset jeg rundt i huset til gangsta` rap, altså. Årene er ikke lagt inn helt, sjø. Selv om jeg er mange år eldre enn mine foreldre var da vi ferierte utenfor Kristiansand og Larvik.

Nå venter jeg bare på min senterpartivenninne som jeg skal plage med mine sommerminner. Og en god Chablis.

http://open.spotify.com/user/r5b/playlist/16hP8WmNAPv7Rs98NZYynB

Read Full Post »