Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for november 2010

SV-topp tar bittert farvel heter det på forsiden i dagens Adresseavis, som forteller at bystyrerepresentant og leder av oppvekstkomiteen Hilde Opoku mener partiet både lokalt og nasjonalt har vist henne mistillit. Opoku ble ikke nominert til fast plass på SVs bystyreliste for neste periode, og har nå meldt overgang til Miljøpartiet De Grønne.

For omtrent ett år siden skrev jeg et innlegg som handlet om intriger og begjær i politikken. Både Karita Bekkemellem og Åslaug Haga hadde da kommet med bøker hvor de i mer eller mindre klare ordelag gav uttrykk for hvordan de følte seg urettferdig behandlet i politikken.

Jeg liker politikk, men er ikke så glad i spillet rundt. Jeg tenker også noen ganger at spillet på mange måter er så viktig, at man må passe seg for ikke å la seg rive med. Enhver skal tross alt gjøre opp status med seg selv en dag, og da er det jo greit å kunne se seg selv i øynene uten å skjemmes. Men politikken er ikke stedet for å være selvrettferdig. For vi blir alle påvirket. Offerrollen er også en hersketeknikk. Woody Allen beskriver i flere av filmene sine den «passive agressive» kvinnen. Hun som med uskyldig blikk og ydmyk adferd får det akkurat som hun vil.

Når verden oppleves urettferdig, er det menneskelig å ville forsvare seg, men jeg er ikke sikker på at det er «lønnsomt». I alle fall ikke i offentligheten. Problemet med å ta diskusjonene ut i media, er at folk flest får inntrykk av at politikere er noen kranglefanter som ikke har noe annet vettugt å ta seg til. Etter noen dager husker man ikke om det var Per eller Pål som var den slemme, men man husker at det var «noe bråk» i det bestemte partiet.

Jeg hører av og til kolleger i politikken som skylder på journalistene når media beskriver maktkamper og konflikter. – De vil oss vondt, sier noen. Jeg tror ikke det. Men intriger selger selvsagt, så av og til blir dimensjonene ikke helt i tråd med virkeligheten. Likevel tror jeg vi politikere stort sett får som fortjent. Av og til får vi ufortjent ros, andre ganger det motsatte. Uansett gjelder det å holde bakkekontakten.

Det er nok mang en politiker som har spurt seg selv om man ønsker å fortsette når det er så mye baksnakkelser og intriger. Svaret må bero på man mener ens eget politiske prosjekt er så viktig at man klarer å heve seg over det som måtte være av smålighet, misunnelse eller annet som følger i kjølvannet av et liv i politikken.

Jeg kjenner ikke de interne forholdene i SV. Det er vel stort sett bra folk der som ellers. Men vi er mennesker. Med en eksponnert jobb, hvor maktkamp er en del av hverdagen. Det får ikke alltid frem det beste i oss. Ikke i noen av oss.

Read Full Post »

Högt i det höga slår
vintergatan sin bro.
Ensam och fri jag går
som i en främmad stad.
Hemlös fast jag har hem,
rotlös fast jag är ro,
längtar jag, men till vem,
hoppas jag, men på vad?
Snön gör det tyst, och år
läggas til årens rad.
Vänner, ungdom och tro
djupt i det djupa bo.

Bo Bergmann

Read Full Post »

Jeg har brukt lang tid på å danne meg en mening om dette. Jeg synes pels er fint, og skjemmes ikke over å si det. Jeg har heller ikke helt sans for argumentet om at pels er jåleri, og at næringen derfor er unødvendig. Det er dyrenes velferd som er tema.

Pelsdyrindustrien er lovlig like mye som annen næring, og får i tillegg subsidier fra den norske stat. Det spørsmålet jeg stiller meg er imidlertid om denne næringen virkelig er liv laga. Når vi stadig får ny dokumentasjon på dyremishandling, er ikke dette et ubetimelig spørsmål.

At noen kjendiser eller andre engasjerer seg imot dyremishandling, bør verken provosere Høyrekvinner eller andre. Ett engasjement utelukker selvsagt ikke at det også er andre samfunnspørsmål man bør være opptatt av.

Veterinær og samfunnsviter Anne Viken skrev 3. november en kronikk i Aftenposten Ikkje «berre eit dyr» hvor hun blant annet viser til at Vetrinærforeningen i flere år har uttrykt bekymring for dyrenes velferd i pelsdyrnæringen uten å bli hørt av politiske myndigheter. Anne Viken sier:

Vi har kompetansen og vi har økonomien til å tilby dyr eit skikkelig miljø den tida dei lever og produserer i vår teneste. Dette er ikkje dyrevernsekstremisme, men fagleg tung argumentsjon som snart må bli hørt. Vi veit at dyr har kjensler. Dyr kan føle smerte og dyr kan føle angst. Dette pliktar vi, som kunnskapsbaserte forvaltarar, å ta hensyn til. Vi kan pr. idag ikkje, med fagkompetanse i hand, forsvare pelsbransjen i Norge.  

Jeg har ikke kompetanse til å uttale meg om for eksempel mink har en slik natur at de ikke under noen omstendighet kan være innelåst i bur uten å lide overlast i en slik grad at næringen må forbys. Men jeg registrerer at de fleste fagfolk mener det.

Det jeg har en oppfatning om – som politiker – er hva vi skal bruke skattebetalernes penger til. 350 pelsdyrfarmer får hvert år 40 millioner kroner i statsstøtte. Ikke mye penger, kanskje. Men heller ikke en veldig viktig næring for den norske stat.

Jeg er i likhet med Unge Høyre kommet til at subsidieringen bør opphøre. Også Fremskrittspartiet har tatt standpunkt. Deres landbrukspolitiske talsmann, Torgeir Trældal, uttalte til VG i dag:

 Vi vil fjerne støtten til næringen. Nå er det på tide å sette dyrevelferden i høysetet.

Det er i alle fall en god start. Men blir det skikkelig kaldt, kommer jeg fortsatt til å bruke den gamle minkpelsen etter farmor.

Read Full Post »

Surprise, surprise. Svenskekongen har deltatt på ville fester og bedrevet utroskap. Etter at boken Carl XVI — Den motvillige monarken kom ut, har svensk og internasjonal presse omtalt om det som lenge har vært en offentlig hemmelighet.

Nå står artisten Camilla Henemark frem. Nei, rettelse: Hun «snakker ut».

Jag var kungens lekkamrat.

Siden Calle har kommentert boken, vil hun også gjøre det. (For hun er sikkert ikke motivert av den pengesummen hun får av Expressen for å snakke.)

Jeg synes ikke at det vi gjorde er rett på noen måte. Jeg vil ikke si at jeg skammer meg, men det gjør jeg faktisk litt. Men det er jo ikke noe noen av oss skal skamme seg over, bortsett fra at det har rammet andre i etterkant.

Jag kommer bli hatad av alla som älskar Silvia, vilket är hela Sverige inklusive mig själv och min mamma.

Ja, da er det jo litt synd både på Camilla Henemark, Silvia og Henemarks mor. Kanskje Camilla skulle danne et nettverk med den unge damen fra Meråker – hva var det nå hun het igjen?

Snart kommer sikkert flere elskerinner til å stå frem. Skandaleboken trykker et nytt opplag. Silvia får en ny ansiktsløftning i forsoningsgave og avisene vil skrive at det svenske kongehuset står svakere enn noen gang.

Så stilner det av, og Kong Carl den XVI Gustav og hans familie fortsetter å leve som før.

Inntil det dukker opp en ny skandale i et eller annet kongehus i Europa.

Selv blir jeg verken mer eller mindre republikaner av den grunn. Det burde heller ikke andre bli.

Et av problemene med arvelige privilegier, er jo at tilliten knyttes så sterkt til person fremfor posisjon. Men folks oppfatning av styringsform bør ikke være avhengig av hvor høytflyvende Märta er til enhver tid, eller hvor hyggelig vi synes det er at Kongen en gang iførte seg en umoderne treningsdress.

Spørsmålet er om monarkiet er en fornuftig forfatningsform. Jeg synes ikke det. Men spar meg for detaljene rundt svenskekongens sexliv.

Read Full Post »

Overvåkningsavsløringen har skapt hodebry for regjeringen. For er egentlig denne typen overvåkning ulovlig i henhold til norsk rett?

Norsk lov skal følges, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre. Så sant som det er sagt. Men det var en spesiell grunn til at han sa det nettopp slik. For ved å formulere seg på denne måten tok han ikke stilling til hvorvidt overvåkningen faktisk er ulovlig eller ikke.

For juristene er uenige. Professor i strafferett Ståle Eskeland sier til NRK:

En utenlandsk ambassade har selvfølgelig ingen rett til å drive overvåking av norske borgere.

Mens hans kollega professor Hans Petter Graver ved Institutt for privatrett ved samme universitet mener:

I utgangspunktet er det ikke forbudt for privatpersoner å filme demonstranter og spane på folk. Det må være greit å ta bilder av demonstranter og følge med på hvem som er i nærheten av en ambassade. Det kan jo private detektiver og spanere gjøre. Det er ikke forbudt å drive den slags type virksomhet for norske borgere.

Nja. Er nå det så sikkert? Selv om en handling i utgangspunktet ikke krever hjemmel i lov, kan den i enkelte tilfelle være så omfattende, inngripende eller intens at legalitetsprinsippet gjør seg gjeldende.

Det er riktignok korrekt som Graver sier, at spaning i utgangspunktet ikke trenger lovhjemmel. Det samme gjelder også avlytting uten bruk av teknisk utstyr. Men det går en grense.

Utredningen Etterforskningsmetoder for bekjempelse av kriminalitet (NOU 1997: 15) beskriver disse problemstillingene slik:

Spaning er ikke avhengig av at det finnes en bestemt mistenkt og for så vidt heller ikke avhengig av at det er iverksatt etterforskning. (…) Utgangspunktet er at spaning ikke krever hjemmel i lov. Men spaningen kan tenkes å bli så intensiv at det vil være et inngrep i den private sfære som etter legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov.

Heller ikke avlytting uten bruk av tekniske hjelpemidler krever lovhjemmel, mente utvalget. Likevel sier de:

Det må på den annen side antas at selv avlytting uten tekniske hjelpemiddel kan ha en slik intensitet at den blir så inngripende overfor den som avlyttes at man må kreve hjemmel i lov.

Videre heter det i utredningen at vurderingstemaet må være hvor tett og langvarig aktiviteten er.

Akkurat. Her snakker vi kanskje om en døgnkontinuerlig overvåkning i 10 år. Det er kanskje litt i lengste laget uten krav til lovhjemmel? Og hva med opptakene av personer som sendes ut av landet? Blir disse personene varslet om at de er filmet? Får de innsynsrett i videoene? Hvilke sletterutiner har amerikanerne? Hvordan behandles eventuell overskuddsinformasjon? (Og nå har jeg ikke en gang nevnt at overvåkningen er foretatt av personer ansatt av fremmed makt.)

Regjeringen har visstnok ikke bedt amerikanerne om å stanse virksomheten. Why not, may I ask?

Enkelte ville kanskje kalle det litt feigt? 

Poenget er, herr statsminister, en massiv overvåkning av norske borgere er uakseptablet. Og da spiller det ingen rolle hva Lovavdelingen i JD kommer frem til.

It is not on.

Read Full Post »

I går kunne TV2 avsløre at en amerikansk overvåkningsorganisasjon, Surveillance Detection Unit (SDU) fra sitt lokale like ved den amerikanske ambassade i Oslo, har overvåket norske borgere i 10 år. Overvåkerne har arbeidet døgnkontinuerlig og blant annet vært bemannet med tidligere norske politifolk.

At en fremmed makt overvåker norske borgere på norsk jord er helt uakseptabelt. At overvåkningen har vært konstant over mange år, gjør ikke saken mindre graverende. 

Politidirektoratet sier de er ukjente med overvåkningen, og det er uklart hvorvidt andre representanter for norske myndigheter var informert. Amerikanske myndigheter sier de har vært orientert. Det vil overraske meg stort om ikke PST har vært informert. Det vil også være oppsiktsvekkende om ikke  justisministere – gjennom ulike regjeringer – har vært holdt orientert. Storberget sier imidlertid at han ikke hadde fått informasjon om amerikanernes aktiviteter.

Høyres jusitispolitiske talsmann, Andre Oktay Dahl, uttalte blant annet dette til VG.net:

En justisminister er ikke detaljert informert om alt, men hvis han ikke visste om dette, så er det rimelig overraskende. Og hvis han visste, så er det merkelig at han ikke har gjort noe med dette.

Hvordan norske myndigheter skal reagere overfor amerikanske myndigheter er selvsagt avhengig av hvorvidt masseovervåkningen skjedde med samtykke fra norske myndigheter. Saken vil uansett få et etterspill for den ene eller andre. Hvis norske myndigheter ikke var informert, har amerikanerne et problem. Hvis PST har vært informert uten å informere justisministeren, har PST et problem. Har justisdepartementet fått informasjon, blir spørsmålet hvorfor ikke justisministeren har holdt seg oppdatert i en så viktig sak.

Jeg håper likevel at denne saken vil være en tankevekker for våre politikere i forhold til hvor sårbare vi er. Når vår aller nærmeste allierte driver med denne typen overvåkning ut fra egeninteresse, hva utsetter vi oss for dersom vi bestemmer at tonnevis med personopplysninger om alle norske borgere skal lagres rundt omkring i databaser hos ulike tele- og internettselskaper?

Read Full Post »