Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juli 2011

Vi er fortsatt i sorg. Ennå i sjokk over gjerninger så utspekulerte og grusomme at våre verste mareritt blekener i forhold til virkeligheten. Vi reagerer med avsky og dypeste forakt når vi hører gjerningsmannens forkvaklede tanker, holdninger og virkeligshetsoppfatning. Kanskje stiller vi oss også spørsmål om hvordan et menneske kunne forvandles til et levende monster uten at noen la merke til det på veien.

Kanskje er det naturlig å lete etter syndebukker?

Den tidligere NRK-profilen, nå NHO-direktør Petter Nome, mener han har funnet en.

Fra Spania har han skrevet et innlegg i El Mundo med tittelen «To You who Nourished the Killer«.  Her hevder Nome at partileder Siv Jensen og Fremskrittspartiet har et

klart ansvar for det klimaet der hat og vold er et alternativ for deres mest utålmodige støttespillere.

Personlig mener jeg at Jensens tidligere uttalelser om at det foregikk en «snik-islamisering» og etterhvert en «åpen islamisering» av Norge i tillegg til å være fordummende og stigmatiserende, var egnet til å forsterke konflikter i samfunnet. Dette har jeg også skrevet om i innlegget Hvorfor Jonas har rett og Siv tar feil.

Jeg er en sterk tilghenger av dialog mellom ulike religioner og har til NRK uttalt at jeg støtter tidligere biskop Gunnar Stålsetts tanker om et dialogsenter på Stiklestad. Jeg er med andre ord en tilhenger av det multikulturelle samfunnet, og har også diskutert med folk som er bidragsytere til dokument.no som altså har en annen oppfatning enn meg.

Men det betyr ikke at mennesker som mener det motsatte av meg kan holdes ansvarlige for de groteske handlingene som skjedde på Utøya og i Oslo.

I et demokrati som vårt er retten til frie ytringer en fane vi skal holde høyt hevet. Det betyr at vi må tåle det intolerante.

Det betyr derimot ikke at vi ikke i sterke ordelag bør ta avstand fra og argumentere mot ideer og holdninger som byr oss i mot.

Men vi må vite at det er et langt sprang fra tanker, oppfatninger og ytringer til voldsutøvelse. Faktisk er det slik at vi mennesker har en så høy sperre mot å drepe et annet menneske at mange trente soldater automatisk vil vegre seg mot å skyte på et menneskelig mål, jf Dave Grossman On killing.

Som sagt: Jeg er ikke imponert over enkelte av partileder Siv Jensens samfunnsanalyser.

Men denne gang er det direktør Petter Nome som bommer.

Read Full Post »

Så skjedde det ufattelige. Også her. Engasjerte unge, uskyldige mennesker tatt av dage på bestialsk vis. Mange har mistet sine nærmeste. En hel nasjon er rammet. 

Nettopp i disse tider skal vi vise hvilke verdier vi vil hegne om i det norske samfunnet: Retten til frie ytringer, trosfriheten, de liberale verdiene i den norske rettsstaten. Troen på menneskets ukrenkelighet.

Vi vil ha et mangfoldig samfunn hvor vi kan leve med og tolerere hverandres forskjellighet. Det betyr ikke at vi nødvendigvis liker alt naboen gjør eller tror på. Men vi vil kjempe for hans rett til å være annerledes.

Dette er ikke tider for hat-kampanjer mot en antatt gjerningsmann. Nettopp nå skal vi gjennom demokratisk sinnelag bryte ned rasisme. På tvers av politiske skillelinjer.

Fredag 22. juli 2011 er skrevet inn i minnet til en hel nasjon. La dagen være en påminnelse om at vi aldri må glemme å arbeide mot rasisme.

Read Full Post »

Rita oppgitt over gratisparkering

heter det i Adresseavisen mandag 18. juli hvor Arbeiderpartiets Rita Ottervik kritiserer NTNU og St. Olavs hospital for deres tilretteleggelse for ansatteparkering. Staten ødelegger for kommunens miljøsatsing, mener hun.

Særlig på de arbeidsplassene som ligger innenfor kollektivbuen hadde vi forventet en annen holdning. På så sentrale plasser som Øya og Gløshaugen er det så enkelt å reise kollektivt!

Etter utspillet fikk Ottervik så mye kritikk for at hun selv og andre heltidspolitikere i Trondheim har gratis parkeringsplass bak Rådhuset, at hun gjorde helomvending i forhold til tidligere standpunkt og signaliserte at hun nå vil foreslå ta bort disse parkeringsplassene.

I dagens avis er Høyres Yngve Brox og Fremskrittspartiets Kristian Dahlberg Hauge ute og sier at Ottervik snur kappen etter vinden. De er begge enige med ordføreren i initiativet, men mener det bør være opp til den enkelte arbeidsplass og avgjøre hvilken parkeringsløsning de velger.

Jeg mener selvsagt det er viktig å stimulere flest mulig til å benytte seg av kollektivtilbudet. Særlig i forbindelse med arbeidsreiser vil dette kunne være et naturlig transportmiddel for mange.

Men vi må ikke glemme at mange arbeidstagere har en slik arbeidssituasjon at kollektive løsninger ikke er aktuelle. Det sier seg selv at en sykehusansatt som blir tilkalt på jobb natterstid har behov for en ledig parkeringsplass nært sykehuset. Andre kan av private årsaker ha vansker med å benytte seg av et kollektivtilbud for eksempel der barn skal kjøres i en barnehave som ligger langt unna arbeidsstedet.

Om det skal være gratis eller ikke, er et annet spørsmål. Etter mitt skjønn vil det være noe som må vurderes av den enkelte arbeidsgiver hvilket tilbud man skal ha til sine ansatte.

Det jeg ser meg mer og mer lei av er den voldsomme moraliseringen på andres vegne. Selv tar jeg buss eller går til jobb, de dagene jeg har anledning til det. Men spar meg for den offentlige indignasjonen om jeg velger å bruke privatbil.

Det er faktisk en privatsak. Selv i det rødgrønne Trondheim.

Read Full Post »