Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for april 2012

-Aktor spør om hvorfor Breivik …

-Breivik smiler når han svarer…

Retten er satt og avhør begynt. Men så lukkes dørene for oss uten adgangskort til hovedforhandlingen. Vi får ta til takke med å få avhørene formidlet via journalistenes liveblogger og referater.

Men jeg vil ikke ha det slik.

Jeg vil ikke få virkeligheten filtrert gjennom journalisters mer eller mindre innsiktsfulle tolkninger av tiltaltes psyke eller vurderinger av aktors stemmebruk. Jeg vil ikke skånes fra virkeligheten. Jeg vil ikke fris fra det vonde. Jeg vil fris fra journalistenes kjatring.

Jeg vil høre hvordan spørsmål blir stilt, hvordan svarene faller. Jeg vil se hvordan tiltalte reagerer. Også kroppsspråket, valgene av ord, intonasjonen er viktig for å danne seg et bilde av gjerningsmannen. Det er en viktig del av historien. En historie som skrives i dette øyeblikk.

Flere usjønnsomme beslutninger har gjort at formidlingen av Norges mest eksepsjonelle og gruoppvekkende terrorsak til tider minner om et OL-studio, med pludring og gjester i studio.

Men det er ikke slik at Breiviks potensielle fans ikke får sett aggitasjonsvideoen (jeg så den på BBC), eller ikke får innblikk i hans forskrudde tanker. Det er det norske folk som avskjæres fra å ta del i den hisorien som skrives minutt for minutt.

Det er en fornærmelse både mot norske borgeres intellekt og følelsesliv å sensurere virkeligheten. Hvor grusom den enn måtte være.

Vi skulle møte terrorhandlingene med mer åpenhet og  demokrati. Det burde ha forpliktet mer enn det så langt har gjort.

Read Full Post »