Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Tortur, 

beskrev han det som, gjesteprofessoren ved Det nasjonale senteret for matematikk lokalisert til NTNU i Trondheim.

Nei, han snakket ikke om tredjegradsligninger. Han snakket om forholdet til utlendingsmyndighetene og alle timene han hadde tilbragt på politihuset i Trondheim for å få forlenget oppholdstillatelse. Han er amerikansk, nemlig. Og da er det jo ikke bare å komme her og tro at man skal hjelpe norske barn og unge til bedre kunnskap i matematikk sånn helt uten videre. Det får da være grenser!

Og grenser er det. Nærmest uoverkommelige. For mange.

For gjesteprofessoren er ikke alene. Mange av universitetets utenlandske ansatte har samme erfaring. Til tross for at det enkelte universitet eller arbeidsplass har behov for høykompetent arbeidskraft, og det er mennesker med ettertraktet kompetanse som er villige til å gjøre en arbeidsinnsats i vårt lille land, ser det ut til at myndighetene prøver å gjøre det mest mulig tungrodd, byråkratisk og ja, utrivelig, for den enkelte.

Høyre har flere ganger tatt opp behovet for en fast-track ordning for arbeidsinnvandring. De rødgrønne har stemt nei. Vi har ønsket et servicesenter for arbeidinnvandrere i Trondheim, der man har én dør inn og rask saksbehandling. Regjeringen har sagt nei.

På Stortinget er det nylig behandlet et lovforslag fra Høyre og KrF. Forslaget gikk blant annet ut på at høyskoler/universitet og forhåndsgodkjente bedrifter selv skulle kunne bestemme hvem de ville ansette – uavhengig av hvor i verden de kom fra. I tillegg ville Høyre og KrF at regjeringen skulle

  • forenkle prosedyrene for forlengelse/fornyelse av arbeidstillatelser
  • gjøre det enklere for arbeidsinnvandrere fra ikke-EU-land som ønsker å ha ektefelle/barn med til Norge
  • fjerne taket på antallet som kommer inn under spesialistkvoten
  • vurdere innføringen av «Blått kort» etter modell fra EUs «Blue Card» i Norge
  • endre/forenkle prosessen med å søke om å få tildelt personnummer for arbeidsinnvandrere

Hva tror dere svaret fra Arbeiderpartiet var?

Jammen ble det nei, gitt. Vi har visstnok gode nok ordnigner som det er. En av Arbeiderpartiets representanter sa det slik under stortingsdebatten:

Norge trenger kompetente mennesker til å fylle alle nødvendige stillinger i landet. Men like viktig er det at arbeidsinnvandring er regulert og satt i system. (…)

Arbeidsinnvandring er ikke det feltet hvor det er helt åpenbart at en må gjøre raske endringer. Det betyr ikke at vi ikke skal følge utviklingen og gjøre endringer der det er nødvendig, og når det er nødvendig.

Hey, Ap! Det ER nødvendig med forandring. Nå! Folk trenger det, bedrifter og kunnskapsmiljøet trenger det. Nasjonen trenger det. Slipp kunnskapen inn – det er vår!

Reklamer

Mamma, hvorfor ser du så alvorlig ut?

Caroline står i gangen med ryggsekk og boblejakke, klar til å gå på skolen.

Jeg hører på radioen, svarer jeg.

Jeg irriterer meg over Kristelig Folkepartis utspill i Politisk kvarter om å nekte homofile å adoptere.

Mamma: Jeg er ikke politikk. Og nå er du sammen med meg.

Hun gir meg en rask klem før hun går ut i den kalde vintermorgenen.

Nesten hver gang voldtekt av forskjellige grunner blir tema i media, ser debatten ut til å spore av.

I det ene øyeblikket, snakker man om innvandringspolitikk, i det neste kvinners bekledning, i det tredje alkoholvaner eller skjenkepolitikk.

Etter siktelsen mot Venstres nestleder, er temaet nå hvorvidt ungdomspartiene bør praktisere alkoholforbud på sine arrangement.

AUFs leder Eskil Pedersen uttaler til NRK.no at

Det er forferdelig trist, og alkohol unnskylder ingenting, men det er også en påminnelse om at det er viktig å ha klare regler for alkoholbruk.

FpU, Unge Høyre, Senterungdommen og Unge Venstre tillater imidlertid i visse sammenhenger at unge mennesker over 18 år nyter alkohol.

Eskil Pedersen mener imidlertid at det er «uforståelig» at disse partiene fortsatt tillater drikking på sine arrangementer, og oppfordrer alle ungdomspartier til å innføre alkoholforbud.  

Og det er her det sporer av. Det er riktig at en overvekt av voldshandlinger skjer der både gjerningsmann og fornærmede er påvirket av alkohol. Det er likevel volden som er problemet.

En voldtekt defineres som en handling der gjerningsmannen ved bruk av vold eller truende adferd har skaffet seg seksuell omgang. Videre regnes det som voldtekt der gjenringsmannen har skaffet seg seksuell omgang med en person som var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen, for eksempel fordi vedkommende sov. I tillegg regnes det som voldtekt dersom noen ved vold eller truende adferd får noen til å utføre seksuell omgang med seg selv eller andre.

Det er altså dette vi snakker om når vi snakker om voldtekter – vold eller trusler om vold – ikke hvorvidt den ene eller andre part i saken var påvirket av alkohol.

Det er klart at man ved alle arrangement der ungdom er involvert må ha gode rutiner på skjenking evt ikke skjenking, men ved så raskt å løfte dette temaet frem får man, som så ofte ellers, fokuset bort fra det viktige: Gjerningsmannens handlinger og ansvar.

Så får etterforskningen vise hvorvidt det i denne konkrete saken er begått en straffbar handling eller ikke.

Aftonbladet har i dag en artikkel om varemagasinet NKs utstilling av sengetøy som ser ut som det er laget av sammenlimte pappkartonger.

Det hollandske firmaet Snurks står bak designet som skal få deg å sovne inn med god samvittighet ved å tenke litt ekstra på dem som sover ute.

Illusjonen av å ligge ute koster kroner 700,- per dynetrekk. Sengetøyserien er blitt så populær at NK nærmest er utsolgt, forteller en representant for varemagasinet til Aftonbladet.

«Design with a conscience»

er slagordet. 

For egen del tror jeg jeg hadde fått bedre samvittighet om noe av beløpet hadde gått til en organisasjon som skulle bedre forholdene for uteliggere. Ellers går det jo alltids an å gi beløpet direkte til dem som trenger det.

For prisen av et par dynetrekk skulle en vel få en del utgaver av magasiner som Sorgenfri? For eksempel.

Den andre teksten i taket i det nokså slitte vitensenteret utenfor Stockholm var av forfatteren og legen P. C. Jersild. Jeg husker ikke hva diktet het, men det lød slik:

Tag allting för givet!
Tag ingenting för givet!
Om man aldrig vill tro någon om gott,
förtvinar man.
Om man går på allt som folk säjer, blir man lurad.
Inte lätt. Vad göra?
Man får vel lära sig hoppa mellan rutorna:
älskar, älskar inte, älskar…
Älskar!
Så blir man sviken.
Då går man och drar nåt gammalt över sej.
Men en dag tittar man ut igjen – och börjar hoppa.
Vågar ta chansen att hoppa på rutorna igjen:
älskar, älskar inte,
älskar… Okej då:
älskar!

Jeg var nylig på besøk på et vitensenter utenfor Stockholm. I øverste etasje var temaet «mennesket». Ikke bare var det en utstilling med en ryggmarg og en hjerne på glass, tenner og en modell av hvordan lungene fungerte. Hele mennesket var viet oppmerksomhet.

I taket hang det to tekster som jeg synes var fine. Det ene var et sitat (står ikke hvor det er hentet fra) av dramatikeren, regissøren og professoren Suzanne Osten. Det lyder slik:

Jag har kommit fram till att livet handlar om
at få vara sig själv,
i kollektivet.

Att vara sig själv är att vara individ och växa och breda ut
sina vingar och att säga nej när man känner nej. Och att säga
ja när man vill det och på så sätt få gruppen att växa och gå
åt ett visst håll, där vi spränger gränser och utväcklar vår
mänsklighet.

Att få vära mig själv är att få ta min plats utan att
tystas, utan att
förminska mig, utan att önska att jag hade ett annat kön.

Kollektivet jag väljer ska vara ett där olika individer behövs
och vi har valt att svaghet inte föraktas.

Fint, ikke sant?

SMK likte Giske-refs

kan Adresseavisen fortelle i dag. Bakgrunnen er at en statssekretær ved statsministerens kontor har trykket «liker» på en kommentar på Facebooksiden til en stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet.

Stortingsrepresentanten hadde lagt ut en statusoppdatering som kritiserte dem som kritiserte næringsminister Trond Giske. Dette ble igjen kommentert av en Høyrepolitiker i Meldal som mente det var grunn til å kritisere Giske. Og det var nettopp denne kommentaren, mine Damer og Herrer, som ble «likt» av selveste representanten for statsministerens kontor!

Jeg kan bare gratulere Adresseavisen med å få nesten en helside om denne saken. Godt med litt avveksling før vi går tilbake til siste Plumbonytt.

(Og til orientering nekter jeg for alt det dumme jeg har gjort, skrevet og/eller sagt på Facebook, nachspiel eller andre steder.)