Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barneombudet’

Ja, beklager Helga, men du står altså for en utvikling av samfunnet som jeg vil beskytte mine barn mot.

Barneombudet har nylig avgitt sin høringsuttalelse til regjeringen. Her sier han at han ikke kan anbefale at Norge innfører EUs datalagringsdirektiv av hensyn til barns rettssikkerhet. Barneombudet konkluderer slik:

Basert på de henvendelser Barneombudet mottar, synes det som om politi og påtalemyndigheten har en rekke utfordringer knyttet til det å ivareta barns rettsikkerhet i straffesaker. Men årsaken synes ikke først og fremst å ligge i fraværet av Datalagringsdirektivet. Den ensidige fokuseringen på at det er Datalagringsdirektivet alene som skal trygge barn mot seksuelle overgrep synes ut fra dette noe søkt.

Et annet aspekt som Barneombudet ønsker å trekke frem er problemstillingen rundt hvilket samfunn vi ønsker å overlevere til våre barn. Når så tunge aktører som for eksempel Datatilsynet peker på farene for en glidning i retning av et overvåkningssamfunn, uavhengig av de eventuelle positive sidene ved Datalagringsdirektivet, må dette vektlegges.

Barneombudet ønsker også å fokusere på sentrale sider ved barns oppvekstmiljø i denne konteksten, ikke minst barns rett til privatliv og respekt for barns integritet. Disse spørsmålene er store og kompliserte, og Barneombudet finner derfor ikke grunnlag for entydig å konkludere med et barneperspektiv som skulle nødvendiggjøre implementeringen av Datalagringsdirektivet.

Barn og unge tilhører en gruppe som er flittige brukere av internett. Mange barn på de laveste klassetrinnene har mobiltelefoner og er kyndige brukere av pc. Min yngste datter er en av dem. Her for leden spurte hun meg:

Hvorfor vil de vite om når jeg er inne på voe?

Jeg svarte noe sånt som at det var i tilfelle noen skulle gjøre noe dumt som de ikke hadde lov til, så kunne politiet finne frem til de slemme.

Men ser de at jeg snakker med bestemor på msn, da?

Neida, forsikret jeg. Det kan de ikke.

Men det er jo der alt det dumme skjer!

Nettopp. Mange kjeltringer vil uansett slippe unna. Er det da god nok grunn for å registrere alle barns bruk av pc og mobil? Også barn har krav på privatliv. Når undersøkelser viser at politiet ikke gir etterforskning av overgrep mot barn og unge høy nok prioritet, skal vi i steden bruke ressurser på å registrere når de er inne på voe?

Reklamer

Read Full Post »