Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Forsvaret’

Det norske forsvar mangler militærleger. Mange husker sikkert daværende sanitetsjef, generalmajor Leif Sverre Roséns uttalelser i 2007 om at legedekningen var så dårlig i Afghanistan at soldatenes sikkerhet var truet. Roséns frittalenhet ble litt vel sterk kost for regjeringen, Rosén måtte ta sin beret og tre av.

Men myndighetene oppfattet etterhvert poenget, og nye legestillinger ble opprettet. Legene (med kirurgi og anestesi som spesiale) skulle ansettes i åremålsstillinger og være i beredskap for Forsvaret med seks måneders tjenestetid hvert år øremerket for internasjonale operasjoner.

Nå viser det seg imidlertid at bare 11 av de totalt 24 stillingene er besatt.

De nye stillingene ble fordelt på en del av landets sykehus. Fire av de nye stillingene skulle være tilknyttet Universitetssykehuset i Tromsø. Disse stillingene ble imidlertid aldri besatt, og er nå vedtatt flyttet. Delvis skyldes dette at det var mangel på kvalifiserte søkere til stillingene. Men inntil Aftenposten skrev om saken var det ikke allment kjent at problemene også skyldes at legekrefter med Mads Gilbert i spissen hadde forsøkt å blokkere at leger med forsvarsbakgrunn fikk jobb ved sykehuset. I et brev til sykehuset i 2007 med tittel Ingen legeavtale med Forsvaret! skrev legene:

 At «Fredsuniversitetet» i Tromsø med sin universitetsklinikk UNN skal være leverandør av militært helsepersonell til militære operasjoner i krigs- og konfliktområder ledet av USA, er etter vår mening politisk uakseptabelt og uetisk.

Uetisk? Er det uetisk og uakseptabelt å melde seg til tjeneste for å redde liv under andre himmelstrøk? Når Stortinget har besluttet at Norge skal sende norske kvinner og menn på farlige oppdrag? Er det slik at noen liv er mer verd å redde enn andre? Er man ikke en bra lege hvis man ikke er rettroende nok? 

Nå er det nok gode grunner til å utlyse stillingene ved større og mer sentrale sykehus. Personnell som har vært ute i felten fremhever behovet for større fagmiljø og hyppig erfaring i kirurgiske inngrep som vesentlig for militærleger som sendes på internasjonale oppdrag. Selv om Forsvaret i dag sier legedekningen er god, må de hente inn sivile leger på kortere kontrakter enn det vår egen ordning gir anledning til. Jeg skjønner Forsvarets bekymring. Helseministeren må rydde opp. Kanskje gjør det ingenting at hun også har vært Forsvarsminister.

Men holdningene til Mads Gilbert og hans kumpaner, må de selv rydde opp i.

Reklamer

Read Full Post »