Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Korrupsjon’

Først var det tepper, så var det en klokke og nå til slutt et gullarmbånd. Beklagelser, tilbakeleveringer og endrede regelverk har vært konsekvensene. Så langt. Den enkelte statsråd har sikkert lært. Men hjelper det oss til å forstå problematikken?

Jeg holdt en gang et internforedrag i Domstoladministrasjonen (DA): Fra smøring til korrupsjon. Det var behov for en bevisstgjøring fordi en del ansatte ble tilbudt varer og tjenester fra ulike leverandører som institusjonen var i forbindelse med. DA er den administrative overbygningen for samtlige norske domstoler. DA bygger tinghus og inngår store kontrakter på vegne domstolene. En relativt lukurativ kunde med andre ord. Gavene kunne dreie seg om en flaske cognac, hotellopphold, luncher og billetter til fotballkamper.

Noen lot seg friste til å takke ja, andre sa automatisk nei.

For statens tjenestemenn finnes det klare regler. Tjenestemannsloven § 20 bestemmer at ansatte i staten ikke 

for seg eller andre (må) motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren er ment, å påvirke hans tjenestlige handlinger, eller som det ved reglement er forbudt å motta.

Det er altså nok at gaven eller tjenesten «er egnet til» å påvirke vedkommendes tjenestelige handlinger. Med andre ord en objektiv vurdering av gaven/tjenesten, ikke en konkret vurdering av hvorvidt det er sannsynlig eller ikke at vedkommende tjenestemann vil bli påvirket.

Likledes er det også tilstrekkelig at avgiver av gaven/tjenesten har ment å påvirke tjenestemannens handling.

Da Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i forbindelse med teppesakene retorisk spurte NRKs journalist om man virkelig trodde at norske ministre ville la seg påvirke av den Afghanske regjeringen, viste det at han igrunnen ikke skjønte det reglementet han selv forvalter. 

Staten har for øvrig utarbeidet en egen veileder rundt denne typen etiske spørsmål. Hva gjelder kommunene har KS laget en veileder, og mange kommuner har i tillegg sine egne etiske regelverk. Næringslivet er også svært opptatt av denne problematikken, og de fleste større bedrifter har egne retningslinjer. NHO har også vært en aktiv pådriver for å sette smøring og korrupsjon på agendaen. Det er viktig og nødvendlig. Korrupsjon forekommer også i Norge.

Også politikere er gjenstand for smøring. Før jeg ble valgt inn som heltidspolitiker var jeg på besøk hos en industribedrift som lager kjøttmat. Da den tverrpolitiske delegasjonen var ferdige med omvisningen, fikk vi hver vår plastpose med forskjellige kjøttvarer. Jeg spurte en erfaren politiker om vi kunne ta imot dette. Jada, det kunne vi. Det var helt vanlig. Jeg tok også imot. Gikk hjem regnet på hva varene kostet. Det var noen hundrelapper. Jeg er ikke sikker på om jeg gjorde rett i å ta imot varene. Kanskje var det i seg selv tilstrekkelig grunn til at jeg burde sagt nei?

Vi er forskjellige, vi har forskjellig ryggmargsrefleks, derfor trenger vi regler. Men først og fremst trenger vi å øke forståelsen rundt hva smøring er og gi praktiske eksempler hvordan det arter seg i hverdagen.

Mange mener at det viktigste med etisk regelverk på en arbeidplass, er prosessen før man kommer frem til resultatet. Alle ansatte, fra toppleder til den sist ansatte vikaren, bør øve seg i å vurdere etiske dilemma så ryggmargsrefleksen sitter som den skal.

De fleste av oss er ikke statsråder som døper båter, eller besøker utenlandske statsoverhoder. De fleste av oss ser at det er riktig å si nei til dyre smykker. Men hva med pølsepakken?

Reklamer

Read Full Post »