Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Krisesenter’

Fra 1. januar neste år trer den nye loven om kommunale krisesentertilbud i kraft. Loven innebærer et utvidet ansvar for landets kommuner i forhold til å gi kvinner, menn og barn som utsettes for vold i nære relasjoner et godt og helhetlig krisesentertilbud.

I forbindelse med implementeringen av den nye loven, fremmet jeg på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre et forslag som understreket viktigheten av at kommunen ivaretar de nye forpliktelsene. Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de grønne stemte imot.

Den nye loven betyr blant annet at kommunene skal gi tilbud om heldøgns midlertidig trygt botilbud og dagtilbud. I tillegg får kommunene et utvidet veiledningsansvar, og skal være kontaktpunkt i mellom de kriserammede og det øvrige hjelpeapparatet. Kommunene får også ansvar for oppfølgning i reetableringsfasen, blant annet i forbindelse med søknad om, og tildeling av, kommunal bolig.

Når Arbeiderpartiets nei til forslaget begrunnes med at ”Vi kan ikke si at kommunen skal følge alle landets lover”, er det ikke bare mer enn normalt smålig, men også et veldig trist signal til alle dem som sårt trenger et godt krisenentertilbud.

Reklamer

Read Full Post »