Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kvinner’

Ikke 8. mars. Ikke morsdag. Ikke en gang Valentinsdag. Bare en helt vanlig dag. Og jeg tenker på hvor mange dyktige uoppdagede kvinner jeg kjenner.

Ord som «kvinnesakskvinne», «rødstrømpe» og «feminist» gir ikke så mye mening for meg. Ofte er uttrykkene definert i forhold til et bestemt politisk ståsted, eller syn i en bestemt politisk sak, som jeg er uenig i. Derfor faller jeg utenfor definisjonen, og det kan jeg for så vidt godt leve med. Det betyr imidlertid ikke at jeg ikke er opptatt av å få et mer likeverdig samfunn hvor kvinner har en helt naturlig plass i alle posisjoner, også innen ledende stillinger. I disse posisjonene er kjønnsfordelingen skjev.

Jeg kan si med én gang at jeg ikke har ambisjoner om å gå Harald Eia i næringen med dette innlegget. Det eneste jeg lurer på er hvorfor så mange kvinner ikke er representert i styrer, råd og utvalg, når deres kompetanse og personlige egenskaper er sårt tiltrengt. 

Hva årsaken er til dette, skyldes sikkert mange ting. Men jeg vil peke på følgende: 

  1. mange kvinner er usynlige
  2. mange er enten redde for å gjøre seg mer synlig eller
  3. for lite bevisste på hvordan man gjør det
  4. kvinner er for lite flinke til å backe hverandre opp når man selv er kommet i posisjon

Hvis vi legger disse påstandene til grunn – Hva gjør vi med det?

Bli synlig

Mange av oss drømmer om å vinne 10 mill i Lotto, og fantaserer om hvordan vi skulle ha brukt gevinsten. Likevel er det viktig å huske at vi faktisk må kjøpe kupong for å ha sjanse til å vinne. Slik er det også i forhold til å komme i ledende posisjoner – det nytter ikke å være flink og snill, ja endog tøff for deg selv, du må vises for omverdenen.

Jeg var på et nettverksmøte i en forening som heter Justitias Døtre, hvor medlemene er kvinnelige jurister med ulik erfaringsbakgrunn. Noe av det vi fokuserer på er nettopp ledelse og styrearbeid. Likevel var det flere som vegret seg da jeg tok opp at vi burde markedsføre oss selv og foreningens arbeid. – Kan vi det da? – Må vi ikke lære mere først?

Mitt svar er: Hopp i det! Jeg er slett ikke sikker på at menn som har ambisjoner, sitter med et avkrysningsskjema og spør seg selv om de virkelig har nok kompetanse til hive seg med i konkurransen.

Bruk nettverket ditt

Kanskje er menn dyktigere enn kvinner til nettopp nettverksbygging. I alle fall mer bevisste på å utnytte det nettverket de har profesjonelt. Men kvinner har også nettverk. Det er bare litt annerledes enn det mange menn har. Kvinners kontaktnett er også stort, men mindre profesjonelt. Det vil si, vi tenker ikke på vårt nettverk som et nettverk, og utnytter det ikke i jobbsammenheng. Faktisk synes en del det er litt usmakelig å snakke om nettverk – det lukter kanskje litt frekt og kynisk? Advokat Ellen Holager Andenæs har flere ganger uttalt at hun selv ikke har noe nettverk, og ikke vil hun ha det heller. 

Jeg kan ærlig talt ikke tenke meg et mer ufyselig ord enn «nettverksbygging». De jeg velger å være sammen med, er folk jeg synes er hyggelige. Folk jeg helst ikke har noen som helst nytte av. Og hvis noen forsøker å innlemme meg i et nettverk fordi de skal ha nytte av meg, så … GÅ VEKK!! GÅ VEKK MED EN GANG!!!

Gutteklubben Grei, om de er frimurere eller golfspillere, har drevet med slikt alltid?

Ja, og det er da ufyselig. At man kjenner folk, er ikke til å komme fra. Men det øyeblikket du kaller det et nettverk, bevisstgjør du det, det er noe du har for nyttens skyld, for å bygge opp deg selv og din karriere. Frastøtende. En karriere skal være noe organisk, noe som skjer fordi du gjør en god jobb på riktig sted.

Men det er kanskje lett å si når man først er synlig og kommet i posisjon? Og det er kanskje heller ingen ulempe at man har mange betydningsfulle bekjente, selv om man «bare» har det hyggelig sammen?

Uansett jeg vil ikke overdrive betydningen av nettverksbygging. Egen dyktighet, vil alltid være det viktigste, men å ha gode kontakter og et bredt nettverk, må ses på som positivt.

For hva er nå nettverk egentlig? Også kontaktlæreren, naboen eller håndballtreneren vi møter på skolen, over nabogjerdet eller på trening, er vårt nettverk. Over alt hvor vi ferdes, på jobben og i fritiden, treffer vi mennesker. Er vi nysgjerrige på andre, lærer vi mye selv.

Og slik jeg ser det har kvinner en fordel i forhold til mange menn – Vi kan småprate, eller vi har det som på engelsk kalles «social grace». Det må utnyttes, still spørsmål, få råd. Ring den flinke foredragsholderen, send en e-post til en kollega et annet sted i landet, spør hva andre mener om rapporten du skrev. På den måten hever du din egen kompetanse, og skaffer deg troverdighet i andre sammenheng. Det er vel ikke så ufyselig?

Støtt hverandre

Til slutt – Selv om det kanskje kan være litt behagelig å være eneste kvinne i et mannsdominert miljø, og litt fristende å trekke stigen opp etter seg, må vi ha en bevissthet rundt det å støtte hverandre. Min kollega i formannskapet, kommunalråd Tone Sofie Aglen (SP) bruker av og til å sitere USAs tidligere utenriksminister, professor Madeleine Albright som har uttalt at –Det finnes en egen plass i helvete for kvinner som ikke hjelper andre kvinner.

**************************

Og alt dette sitter jeg å tenker på i dag, en helt vanlig dag. De fleste dager er ikke 8. mars.

Reklamer

Read Full Post »