Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘nasjonale prøver’

Hurra for Romolslia skole!

Nok en gang troner skolen på toppen over gode resultater på nasjonale prøver i Sør-Trøndelag.

Åja, det er vel bare barn med såkalt ressurssterk bakgrunn som går der da, tenker du kanskje. Neida. Romolslia tilhører et av de områdene i Trondheim som får tilført en stor andel av sosiodemografiske midler fra kommunen. Skolen har også en ikke ubetydelig andel barn med en annen kulturbakgrunn enn flertallet i befolkningen.

Jeg var så heldig å besøke Romolslia skole for ett år siden. Det var en flott opplevelse. Rektor, inspektør og lærere fortalte hvordan de satset på tett kontakt mellom skole/hjem (lærerne dro hjem til elevene!), individuelt tilpasset opplæring, oppfølging av hjemmearbeid og stor fokus på ro, orden og god oppførsel. Jeg fikk også møte elever som fortalte hvordan de hadde «skjerpet seg» i forhold til å komme for sent, ikke gjøre lekser osv. For her «brydde» både lærerne og rektor seg, nemlig. Rektor fortalte at hvis elevene ikke fikk gjort leksene, hadde han en samtale med dem. Rektor var tydelig på at etter den samtalen skulle eleven gå ut av kontoret med hevet hode.

Romolslia imponerte meg på mange måter. Både i forhold til det inkluderende miljøet, felleskapsfølelsen både i lærerkollegiet og mellom ansatte og elever. Her dro man lasset sammen.

Og, ja – det gir resultater, også i form av at elevene går ut av skolen med gode karakterer.

Kan vi gi barna våre en bedre start?

Read Full Post »