Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nidaros’

Ja, er det egentlig noen som bryr seg om hvor landets tolvte biskop skal virke, enn si holde hus? Bortsett fra politikere og kirkens organer, da. De bryr seg, har vi forstått. Men enige er de visst ikke om noe.

Kirkens folk synes politikere bryr seg for mye, og skal man ikke snart selv få bestemme – være herre i eget kirkebygg, så og si. -Får vi ikke preses i Oslo, kan det være det samme, sa biskopen som i sin tid mente at Erik Bye ikke kunne fremføre Anna Lovinda under en konsert i Vanse kirke. Sangen passet seg nemlig ikke i kirkerommet. Og partiet som er kjent for å være mot kirken, men for kvinnelige prester, stemmer i. Det gamle bondepartiet vil flytte mest mulig ut av Oslo, men har foreløpig ikke fått gjennomslag for noe. Og hva mener egentlig Arbeiderpartiet – preses med eller uten borteboerstipend?

Men folk flest – hvem nå det enn er – leer de på øyelokket – eller er det bare nok et pause-innslag på Dagsrevyen?

Jeg tror det er mange som ikke bryr seg. Jeg tror det er dumt.

Det er de levende som skriver historien. Noen av de valgene vi tar i dag vil påvirke ettertiden langt mer enn det vi selv har evne til å fatte. Jeg mener at plassering av Norges tolvte biskop er en slik beslutning. Dette dreier seg hverken om distriktspatriotisme, arbeidsplasser eller praktikaliteter. Det drier seg om å erkjenne vår kristne kulturarv, og ta konsekvensen av det.

Og her tror jeg kanskje vi er ved sakens kjerne – nemlig ulike oppfatninger av hva dette egentlig handler om. Jeg tror nemlig at selve etableringen av den tolvte biskopen har rørt borti noe kirken selv ikke helt hadde sett for seg. Bispemøtets preses biskop i Agder og Telemark, Olav Skjevesland uttalte nylig at

Vi registrerer at saken har vokst og blitt til noe helt annet enn det som var utgangspunktet.

Saken handlet opprinnelig om å styrke funksjonen som Bispemøtets preses, ikke å etablere en ny, erkebiskopaktig symbolfigur.

Men er det så dumt at kirken får sitt hovedsete utenfor sentralmakten? Sør-Trøndelag Høyres Lars Tvete sier det slik:

Ved et skille mellom kirke og stat, kan det være klokt med en ny geografisk plassering av kirkeadministrasjonen, slik at kirken med det kan tråkke opp noen nye stier.

Tidligere sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad Thor Bjarne Bore har på sin side argumentert for at Rogalandsområdet kunne være et naturlig utgangspunkt for plassering av den tolvte biskop. Samtidig gjør han det klart at kirken selv må treffe en slik avgjørelse.

Skal politikerne overstyre Den norske kirke underveis til et brudd mellom kirke og stat? Skal Regjeringen påtvinge kirken organisatoriske løsninger som er stikk i strid med dens ønske? Vet politikerne bedre enn kirken selv hva den trenger?

Spør Bore i sin bloggartikkel. Og selvsagt er han inne på noe vesentlig. Midt i løsrivelsesprosessen, er politikerene i ferd med å foreta seg et siste anstøt mot kirken. Dette er dilemmaer også partiet Høyre har sett. På den anne side, hvis politikerne har avgjørelsesmyndighet i dag, hvorfor skal man ikke bruke den? Og kan det ikke være slik at politikerne i nettopp denne saken har sett noe som kirken selv ikke har, eller kanskje ikke vil se?

Trondheim og Nidaros har en lang katolsk tradisjon. Kanskje er dette litt skremmende for Den norske kirke? Feiringen av Olsok, symbolisert blant annet gjennom Olavsfestdagene og Stiklestadspelet, har sterk tradisjon i Trøndelag. Olavsarvens betydning som økumenisk bindeledd, pilegrimene som kommer til Trondheim og Trøndelag fra nær og fjern.

Mange mennesker søker mot det religiøse, kanskje mer enn det tradisjonelle kirkelige. Da biskop Tor Singsaas og «Snåsamannen» møttes til dialog i Nidarosdomen, var kirkerommet fullsatt. Hvor ofte skjer det ellers? Er folk mer på søken nå enn før? Er dette et uttrykk for en ny-religiøsitet? Er det i så fall bra, eller et tilbakeskritt i forhold til ønsket om et opplyst samfunn?

Jeg tror biskop Skjevesland har helt rett i at denne debatten ble noe helt annet enn det kirkens folk hadde tenkt seg. Bare så synd kirken ikke har sett verdien av seg selv.

Read Full Post »