Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Osama bin Laden’

Redaktør Dag Herbjørnsrud i Ny Tid tok nylig til orde for at Vesten burde søke dialog med Osama bin Laden med det formål å «sikre sivilbefolkningen i Irak, Afghanistan og Jemen en bærekraftig og fredelig framtid». Herbjørnsrud hevder at for å få «slutt på krigen», trenger vi en fredsavtale, siden «verken Osama eller Obama (vil) gi seg». Og for å få til en fredsavtale må man først forhandle med bin Laden og Al-Qaida. Norge må gå foran, lyder oppfordringen.

La oss ikke fnyse oppfodringen vekk. Flere enn Herbjørnsrud og professor Nils Christie har vært inne på den tanken. Også internt i ISAF har man diskutert muligheten for å komme i dialog med «motparten». 

Men før vi kan diskutere hensiktsmessigheten av dialog, må vi spørre oss om hvem vi i så fall skal forhandle med. Herbjørnsrud snakker vekselvis om Osama bin Laden og Al-Qaida, noen ganger setter han likhetstegn mellom disse. Det blir for unyansert.

Al-Qaida er ikke en definert gruppe. Al-Qaida har i dag betydning som utgangspunkt for en idé, eller en filosofi om man vil. Ideen symboliserer det mange muslimer oppfatter som en mangeårig undertrykkelse. Denne filosofien har mobiliserende kraft og har, som vi har fått erfare, ført til flere terroraksjoner med tragiske utfall. Al-Qaida er i dag mer å betrakte som en diskusjonsgruppe på internett, som enkeltpersoner, eller grupper mennesker, kan bli inspirert til å handle etter. Men som forhandlingspartner er Al-Qaida en umulig størrelse. Å si at man skal forhandle med Al-Qaida, vil være det samme som å si at man skal forhandle med Kapitalismen eller Kommunismen.

Osama bin Laden, har naturlig nok, festet seg som personlifiseringen av terrortrusselen mot den Vestlige ikke-muslimske verden. Likevel vil mange hevde at han trolig har begrenset militærpolitisk slagkraft. Bin Laden har imidlertid kraft som målbærer av ideen Al-Qaida. Bin Laden var for øvrig ikke den første som målbar disse ideene, men er representant for en utvikling, som begynte tidlig i forrige århundre som blant annet hadde sin bakgrunn i det muslimske brorskap i Egypt. Bin Laden står altså i en lang tradisjon, men har utviklet ideene videre og står i dag blant annet for en gjenopprettelse av Kalifatet. Dette er en idé som har svært begrenset støtte blant verdens muslimer, og oppfattes som en utopi. Men i enkelte miljø, har dette dessverre hatt klangbund.

Taliban er en nasjonalistisk, pasthun-dominert motstandsbevegelse med base sør og øst i Afghanistan og i Pakistan. Denne grupperingen kan man teoretisk forhandle med, fordi den har organisatoriske og identifiserbare særtrekk. Blant annet er det mye som tyder på Taliban i motsetning til Al-Qaida har en grad av sentralisert ledelse. Men Taliban har liten eller begrenset innflytelse utover sitt område, så Herbjørnsruds tanke om fellesforhandlinger for fred i Afghanistan, Jemen og Irak lar seg nok uansett ikke gjennomføre.

Forhandlingspartner(e) er altså vanskelig å definere. Når Herbjørnsrud peker på Osama bin Laden, kan det derfor virke som han gjør dette mer for å lage et ordspill med etternavnet til USAs president, enn ut fra realpolitiske betraktninger.

Reklamer

Read Full Post »