Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘pedofile’

«Beveger seg nå blandt dine barn» står det på flere plakater hengt opp i et nabolag i Trondheim. 

Plakaten inneholder fullt navn, boligadresse og bilde av mannen som er domfelt for overgrep.

PEDOFIL! ADVARSEL! Ute på prøve, pass på barna! Ikke la dine barn bli neste offer. Har sittet i forvaring og beveger seg nå fritt blandt dine barn!

Lyder teksten videre.

JA, la oss nå endelig jage vedkommende rundt i gatene med staur og stokker!
Eller hvorfor ikke sette opp en god, gammeldags gapestokk?

Jeg forsvarer på ingen måte det denne mannen har gjort. Tvert imot. Det er, etter det jeg kan lese, grove overgrep han har gjort seg skyldig i. Men nå er det nå en gang slik at når man har sonet sin straff, har man per definisjon gjort opp for seg. Alle bør få en ny sjanse uansett hva man har gjort. Det skal visstnok ha noe med rettssikkerhet å gjøre.

Og hvis vi virkelig ønsker at denne mannen og andre straffedømte skal bli lovlydige samfunnsborgere, er det denne typen «nabovarsel» som skal til? Eller skal vi bare gi blaffen i rehabilitering, og si at vedkommende ikke fortjener annet enn evig fortapelse?

Ok, noen straffedømte er gjengangere, noen har kanskje et avvik som gjør det vanskelig for dem å avholde seg fra nye straffbare handlinger. Vel, da får vi ha tiltak mot det, da. Tiltak gitt i medhold av lov og regelverk.
Men ikke ved et egengestaltet særtrøndersk sedelighetspoliti.

Foreldrene til et av denne mannens ofre sier til avisen at de er glade for varslingen, og tror overgrepet deres barn ble utsatt for kunne vært unngått, dersom de hadde fått slikt varsel. Jeg har stor forståelse for foreldrenes reaksjon, men er ikke så sikker på at de har rett.

De fleste som blir tatt for overgrep er nemlig aldri tidligere straffedømt. Mange pedofile lever heldigvis ikke ut sin legning. Men de kan gjøre det. Det har vi dessverre ingen garantier mot.

Om jeg ville ha likt å ha en pedofil mann i mitt nabolag? Nei. Men jeg regner med at jeg i likhet med mange andre faktisk har det.

Read Full Post »