Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skoleresultater’

Hvor feige kan man bli?

Etter interne stridigheter om hvorvidt skoler skulle legges ned eller ikke, har de rødgrønne i Trondheim endelig kommet med tidenes dårligste forslag til skolestruktur. De nedleggingstruede skolene skal ikke legges ned. Neida, det ble ikke dødsstraff. Tortur er bedre! Skoler skal slås sammen, rektorer skal springe husimellom. Management by running around, blir den nye ledelsesfilosofien. Nærværende ledelse er åpenbart fremmedord. I tillegg skal skolene miste småskoletillegget. Og om ikke dette var nok, skal sårt trengt rehabilitering utsettes.

Jeg er etter nøye vurdringer kommet til at det ikke er riktig å legge ned skoler slik foreslått av rådmannen. Først og fremst fordi befolkningsprognosene viser at vi forventes å få en elevtallsvekst også til byskolene.  I tillegg  er det relativt lite å spare på nedleggelsene. Likevel er jeg overbevist om at den løsningen de rødgrønne nå har valgt er langt verre for elever, lærere og rektorer ved de berørte skolene, enn hva en nedleggelse ville ha medført.

De rødgrønne i Trondheim har aldri gitt skolene prioritet. Man har fått høre at hvis man skal ansette flere lærere, må man spare på andre områder innen skolesektoren.

Men det er ikke slik.

Regjeringen har overført mange millioner til Trondheim som skulle brukes til å øke lærertettheten. Daværende kunnskapsminister skrev i brev at han forutsatte at pengene ble brukt til å øke lærertettheten. Da stortingsrepresentant Linda Cathrine Helleland og jeg påtalte dette, kalte ordfører Rita Ottervik dette et «frekt utspill». Hun fortalte til Adresseavisen at de rødgrønne hadde brukt så mye penger på skolen at det bare skulle mangle at de ikke nå brukte pengene på andre ting.

Det er tydeligvis et løfte hun har tenkt å holde.

Read Full Post »

Hurra for Romolslia skole!

Nok en gang troner skolen på toppen over gode resultater på nasjonale prøver i Sør-Trøndelag.

Åja, det er vel bare barn med såkalt ressurssterk bakgrunn som går der da, tenker du kanskje. Neida. Romolslia tilhører et av de områdene i Trondheim som får tilført en stor andel av sosiodemografiske midler fra kommunen. Skolen har også en ikke ubetydelig andel barn med en annen kulturbakgrunn enn flertallet i befolkningen.

Jeg var så heldig å besøke Romolslia skole for ett år siden. Det var en flott opplevelse. Rektor, inspektør og lærere fortalte hvordan de satset på tett kontakt mellom skole/hjem (lærerne dro hjem til elevene!), individuelt tilpasset opplæring, oppfølging av hjemmearbeid og stor fokus på ro, orden og god oppførsel. Jeg fikk også møte elever som fortalte hvordan de hadde «skjerpet seg» i forhold til å komme for sent, ikke gjøre lekser osv. For her «brydde» både lærerne og rektor seg, nemlig. Rektor fortalte at hvis elevene ikke fikk gjort leksene, hadde han en samtale med dem. Rektor var tydelig på at etter den samtalen skulle eleven gå ut av kontoret med hevet hode.

Romolslia imponerte meg på mange måter. Både i forhold til det inkluderende miljøet, felleskapsfølelsen både i lærerkollegiet og mellom ansatte og elever. Her dro man lasset sammen.

Og, ja – det gir resultater, også i form av at elevene går ut av skolen med gode karakterer.

Kan vi gi barna våre en bedre start?

Read Full Post »