Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘styringsform’

Etter en rask kikk i Adresseavisen 15. juni (bare papirutgaven – de lenker nesten bare til rockekonserter og slanketips) burde svaret vært JA. Her uttaler nemlig gruppeleder i Rødt Arne Byrkjeflot at han reagerer sterkt på at rådmann Snorre Glørstad snart vil være tilbake på jobb.

Det betyr at vi har hatt den største finansskandalen i Trondheim noen sinne uten at dette får konsekvenser for noen!

sier Byrkjeflot.

Bakgrunnen for saken er at Trondheim kommune stod i fare for å tape 600 millioner kroner etter investeringer i obligasjonsforetak (3 og 5) som omtrent viste seg å være i samme kategori som Bård Tufte Johansens Tulle Joker Nord. Risiko og manglende orienteringer om investeringer, uheldige rolleblandinger mm i det som senere er blitt omtalt som Kraftfondskandalen, ble først avdekket etter at Høyres Lars Tvete i april 2009 ante ugler i mosen.

Lars Tvete og Rødts Arne Byrkjeflot stilte etterhvert spørsmål til rådmannen og fikk til dels misvisende eller ufullstendige svar. Enkelte – for eksempel jeg – vil nok også hevde at holdningen til rådmannen var noe passiv og arrogant da spørsmålene begynte å rulle inn.

Det var nåværende rådmann Snorre Glørstad som hadde det overordnede ansvaret for investeringene av Kraftfondet, først i stillingen som kommunaldirektør for finans og senre som rådmann. Glørstad var imidlertid ikke selv den som gikk i front for å besvare politikernes spørsmål.

Saken fikk en politisk behandling hvor kritikk av noe ulik styrkegrad ble fremsatt fra de forskjellige partiene. Avgjort lengst i kritikken gikk partiet Rødt som fremmet mistillitsforslag mot rådmannen. Dette forslaget ble avvist av de andre partiene i bystyret. Høyre ønsket å vedta en sterkere kritikk av rådmannens håndtering av saken, men fikk ikke flertallet med seg på dette. Rådmannen selv var sykemeldt, og var ikke til stede under bystyrets behandling av saken.

Man kan mene hva man vil om rådmannens håndtering av saken. Men tillit eller mistillit har ingen plass i vår styringsmodell: Formannskapsmodellen. KS Advokatene skriver i et notat av 22. mars i år at et forslag om mistillit vil være svært vanskelig å håndtere arbeidsrettslig. De skriver at

et vedtak om mistillit, selv om det relaterer seg til en bestemt sak, kan oppfattes som en faktisk oppsigelse av rådmannen. Dette forsterkes ved at begrepet/tillit/mistillit normalt brukes i en sammenheng som innebærer at den som ikke har tillit må gå av.

En slik oppsigelse vil i så fall være ulovlig i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-5, sier KS Advokatene.

I en parlamentarismemodell, har imidlertid begrepet tillit/mistillit en viktig og praktisk betydning. Dersom bystyret ikke har tillit til byråden i forbindelse med håndteringen av en bestemt sak, må byråden gå av. Etter min vurdering er Kraftfondsaken en sak som etter sin art ville ha kunnet medføre at bystyret ikke lenger hadde tillit til den ansvarlige byråd. Men vi har faktisk ikke parlamentarisme i Trondheim.

Spørsmålet om valg av styringsform ble imidlertid nylig behandlet i bystyret. Flertallet bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet vedtok at Trondheim ved neste korsvei, skulle se på muligheten en parlamentamentarisk styringsmodell. Rødt stemte imot.

Det er helt greit. Men da må man ta konsekvensen av det. I en formannskapsmodell er relasjonen mellom bystyret og rådmannen et arbeidsgiver- /arbeidstagerforhold hvor de arbeidsrettslige spillereglene må følges.

I dette ansettelsesforholdet gjelder med andre ord de vanlige regler som gjelder ellers i arbeidslivet, blant annet med hensyn til oppsigelse og særlig stillingsværn i forbindelse med sykdom.

Men dette synes altså Arne Byrkjeflot ikke bør gjelde for rådmenn. Kanskje ikke så spektakulært at en gruppeleder ikke har full oversikt over arbeidsmiljøloven.

MEN det er bare det at Byrkjeflot også er leder i LO i Trondheim – og dermed den fremste representanten for en rekke arbeidstagerorganisasjoner. Skal han bare hoppe bukk over de regler som gir kommunalt ansatte vern? Eller skal det være ulike regler for ledere og andre ansatte?

Jeg tror likevel Arne Byrkjeflot er inne på noe. Det er slett ikke unaturlig å forvente at alvorlige feil også får personalmessige konsekvenser. Derfor er Arne Byrkjeflot velkommen til å stemme for parlamentarisme neste gang.

I mellomtiden bør han være mindre opptatt av å leke tøffeste gutten i klassen. Arbeidsgiveransvaret er for alvorlig til å leke cowboy.

Read Full Post »

Ekstra lang juleferie gjør merkelig nok ikke tanken på å vende tilbake til rådhuset lettere. Har imidlertid smugkikket på innboksen min og sett at over 50 ubesvarte e-poster ligger og venter, så det er vel like greit å kaste seg uti det.

En av de spennende oppgavene som ligger foran oss i Trondheim, er å avgjøre hvilken styringsform vi skal ha. Intet mindre. Vi har i dag en formannskapsmodell bestående av 11 faste medlemmer inkludert ordfører og varaordfører. I tillegg har vi flere helt el delvis frikjøpte politikere. Bystyret består av 85 representanter fra 11 partier, og er den største folkevalgte forsamlingen i Norge etter Stortinget.

Et spørsmål som har vært oppe tidligere, er om vi skal innføre parlamentarisk styringsform i stedet for den modellen vi har i dag. Reelt er det flertall for parlamentarisme: Ap, H, Frp, KrF er for. Men styringsmodellen var ikke så viktig for Ap at de ville risikere ikke å ha med seg SV i koallisjonen etter forrige valg. Høyre kan teoretisk havne i samme forhandlingssituasjon i forhold til Venste, dersom det skulle bli borgerlig flertall i 2011.

Nå skal altså spørsmålet om styringsform utredes igjen. Det som særlig har påskyndet denne prosessen, er nødvendigheten av å stramme inn pengebruken i kommunen. Vi må rett og slett ha best mulig demokrati for pengene. Slanking av bystyret, er også et spørsmål på agendaen.

Jeg er så heldig at jeg har fått være med i den arbeidsgruppen som skal utrede ulike løsningsalternativer til styringsmodeller. Gruppen ledes av varaordfører Knut Fagerbakke fra SV, og består ellers av kommunalrådene Ole Kristian Lundereng (Ap), Jon Gunnes (V) og Tone Sofie Aglen (Sp). I tillegg har vi  hjelp fra meget kompetente folk fra fagstaben og bystyresekretariatet. Gruppen skal ikke innstille på modell. Det skal ordføreren. Deretter er det opp til bystyret.

Arbeidsgruppen skal etter planen legge frem sin utredning 15. februar i år. Selv om vi har fått innspill både fra partiene, bystyrekomiteene og flere organisasjoner, er jeg er spent på mottagelsen av arbeidet.

Og nå er vi i innspurtsfasen. En av de over 50 ubesvarte e-postene, er innkalling til oppsummeringsmøte i arbeidsgruppen. Så da er det vel bare å trykke «godta», og innse at et nytt spennende år er i gang.

Read Full Post »