Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘svineinfluensa’

I høst har alle jenter på 7. trinn fått tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Vaksinen beskytter mot to virustyper som er de vanligste årsakene til livmorhalskreft. Stortinget bevilget 57 millioner til tiltaket, og målet var at 90 % av 12-åringene skulle takke ja til tilbudet om vaksine. Nå viser det seg at 70 % på landsbasis har tatt imot tilbudet, men bare 30 % i Trøndelag.

Riktignok er vi trøndere kjent for å være trege, men er vi virkelig SÅ trege? Det er i alle fall grunn til å spørre seg om hvorfor det er så markant forskjell på Trøndelag og resten av landet.

HPV-vaksinen har delvis vært omdiskutert i fagmiljøene. Og særlig har Adresseavisen i Trondheim belyst sakens ulike sider. Både fra Folkehelseinstituttet og fra kommunalt hold hevdes det (mer eller mindre høyt) at hovedgrunnen til foreldres skepsis, er medias påstått ensidige (negative) dekning av tema. 

Jeg er av en annen oppfatning.

For det første: Dekningen har belyst flere sider av saken, og kan neppe sies å ha vært ensidig, selv om skeptikere også har kommet til orde.
For det andre: Er det ikke bra at flere sider kommer frem – eller skal det «informerte samtykket» vi foreldre skal gi være basert på informasjon som kun viser til fordelene av vaksinasjonsprogrammet?
For det tredje: Vær for himmelens skyld glad for at noen gidder å bruke spalteplass på kvinnehelse!

Hva har så myndighetene selv gjort for å opplyse saken? Folkehelseinstituttet har sendt ut en informasjonsbrosjyre til foresatte til jenter i den aktuelle aldersgruppen, og har i tillegg lagt ut informasjon om HPV-vaksinen på sine hjemmesider. Det er imidlertid lokale helsemyndigheter som har fått ansvaret for den praktiske gjennomføringen av all vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet.

Mange kommuner kom raskt i gang med avholdelse av foreldremøter om HPV-vaksinen. Men ikke Trondheim. Her besluttet kommunen at det ikke skulle avholdes møter mellom foreldre og helsepersonell om HPV-vaksinen, men etter initiativ fra Høyre, påla likevel formannskapet rådmannen å gjennomføre infomøter.

Før Stortinget fattet beslutning om å gå i gang med vaksinasjonsprogrammet, anmodet Bioteknologinemnda Helse- og omsorgsdepartementet om å utsette innføringen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet ett år for å få mer tid til å diskutere etiske, samfunnsmessige og praktiske forhold. Høyres Inge Lønning tok også opp spørsmålet om en utsettelse kunne være det klokeste, men fikk svar fra daværende helseminister om at det slett ikke var noen grunn til det.

Så kom den såkalte svineinfluensaen! (Jada, jeg vet vi liksom ikke skal kalle den det). Helsepersonell i kommunene fikk hendene fulle med informasjonsarbeid, rapporteringsarbeid og vaksinering. Da jeg traff sør-trønderske helsesøstre i møte 5. november, hadde nesten samtlige hatt en lang dag med influensavaksinering av småbarn. Flere gav uttrykk for at de følte de ikke hadde fått god nok tid til å sette seg inn i HPV-arbeidet.

På Stortinget vil nå Høyres Linda Cathrine Hofstad Helleland be regjeringen om mulighet til å utsette HPV-vaksineringen ett år. Det vil i så fall bety at den samme gruppen som fikk tilbudet i høst, også kan få muligheten neste høst uten å betale for det. (Det er det ikke mulighet til per i dag.) Jeg håper regjeringen ser fornuften i dette.

For egen del fikk jeg i dag formannskapet med på at rådmannen skal gjennomgå kommunens eget informasjonsarbeid.

Så får vi satse på at både foreldre og kommunen får en ny sjanse neste år.

Read Full Post »