Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘terrorangrep’

Så skjedde det ufattelige. Også her. Engasjerte unge, uskyldige mennesker tatt av dage på bestialsk vis. Mange har mistet sine nærmeste. En hel nasjon er rammet. 

Nettopp i disse tider skal vi vise hvilke verdier vi vil hegne om i det norske samfunnet: Retten til frie ytringer, trosfriheten, de liberale verdiene i den norske rettsstaten. Troen på menneskets ukrenkelighet.

Vi vil ha et mangfoldig samfunn hvor vi kan leve med og tolerere hverandres forskjellighet. Det betyr ikke at vi nødvendigvis liker alt naboen gjør eller tror på. Men vi vil kjempe for hans rett til å være annerledes.

Dette er ikke tider for hat-kampanjer mot en antatt gjerningsmann. Nettopp nå skal vi gjennom demokratisk sinnelag bryte ned rasisme. På tvers av politiske skillelinjer.

Fredag 22. juli 2011 er skrevet inn i minnet til en hel nasjon. La dagen være en påminnelse om at vi aldri må glemme å arbeide mot rasisme.

Reklamer

Read Full Post »