Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Voldtekt’

Nesten hver gang voldtekt av forskjellige grunner blir tema i media, ser debatten ut til å spore av.

I det ene øyeblikket, snakker man om innvandringspolitikk, i det neste kvinners bekledning, i det tredje alkoholvaner eller skjenkepolitikk.

Etter siktelsen mot Venstres nestleder, er temaet nå hvorvidt ungdomspartiene bør praktisere alkoholforbud på sine arrangement.

AUFs leder Eskil Pedersen uttaler til NRK.no at

Det er forferdelig trist, og alkohol unnskylder ingenting, men det er også en påminnelse om at det er viktig å ha klare regler for alkoholbruk.

FpU, Unge Høyre, Senterungdommen og Unge Venstre tillater imidlertid i visse sammenhenger at unge mennesker over 18 år nyter alkohol.

Eskil Pedersen mener imidlertid at det er «uforståelig» at disse partiene fortsatt tillater drikking på sine arrangementer, og oppfordrer alle ungdomspartier til å innføre alkoholforbud.  

Og det er her det sporer av. Det er riktig at en overvekt av voldshandlinger skjer der både gjerningsmann og fornærmede er påvirket av alkohol. Det er likevel volden som er problemet.

En voldtekt defineres som en handling der gjerningsmannen ved bruk av vold eller truende adferd har skaffet seg seksuell omgang. Videre regnes det som voldtekt der gjenringsmannen har skaffet seg seksuell omgang med en person som var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen, for eksempel fordi vedkommende sov. I tillegg regnes det som voldtekt dersom noen ved vold eller truende adferd får noen til å utføre seksuell omgang med seg selv eller andre.

Det er altså dette vi snakker om når vi snakker om voldtekter – vold eller trusler om vold – ikke hvorvidt den ene eller andre part i saken var påvirket av alkohol.

Det er klart at man ved alle arrangement der ungdom er involvert må ha gode rutiner på skjenking evt ikke skjenking, men ved så raskt å løfte dette temaet frem får man, som så ofte ellers, fokuset bort fra det viktige: Gjerningsmannens handlinger og ansvar.

Så får etterforskningen vise hvorvidt det i denne konkrete saken er begått en straffbar handling eller ikke.

Read Full Post »

Skjer det trolig en voldtekt. Mellom kjente. Mannen voldtar kona. Vennen forgriper seg overfor jenta han er interessert i. Hvorfor begynte hun å rote med ham når hun likevel sa nei til sex? Når de først var havnet i sengen, var det ingen vei utenom.

Camilla på 17 føler skyld. Hvorfor gikk hun så langt? Hva vil foreldrene si? Hvem vil tro henne? Hun har hørt voldtektsmenn ofte blir frifunnet av juryen. Orker hun å gå igjennom en lang runde i retten? Hvem vil tro på henne som har rotet med så mange gutter?

Anne vet det ikke nytter. Hun har vært gift i 37 år med samme mann. Hun vet hvordan han er når han er full. Det har skjedd så ofte. Hun aner ikke hvor mange ganger. Men er han jo så snill, egentlig. Verdens beste far. Verdens koseligste morfar. En respektert mann i bygda. Folk ville le av henne hvis hun anmeldte det. Og hvordan skulle hun klart seg økonomisk som skilt?

Hver dag.

Kanskje er det noen som trenger din støtte.

Kanskje er det du som trenger noen å snakke med.

Telefonnummeret til Støttesenteret for fornærmede i straffesaker er 48161928.

Read Full Post »